Địa chỉ

Nguyễn Du, P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại

0912.424.738